Home

Kennel Herding Instinct's

Breeder of Swedish lapphund and Finnish Lapphund

Swedish lapphund since 1986 and Finnish lapphund since 2006

Home and breeder of champions

Swedish lapphund and Finnish Lapphund puppies is planned under 2018

Vi har parat: SE UCH Herding Instinct's Qajsa Qavat, årets tik 2016 och 2017 med Zarahkkas Chagall. Ev. svenska lapphundsvalpar väntas runt den 8 aug.

Veckan efter midsommar kommer Herding Instinct's Super Girl åka till finland för att paras med FI UCH Mustinkulman Jänkäjustus. Ev. finska lapphundsvalpar väntas runt den 30 augusti.

FIN JV-09 FIN V-09 NORD JV-09 NORD V-09 NORD V-10 SE V-13 WW-14 SE V-14SE V-15 SE UCH FIN UCH NO UCH C.I.B Herding Instinct's Famolas Faust